EN IDEEL STIFTELSE

Vi er ett av få behandlingssteder unntatt fra LAR, og folk søker seg hit frivillig. Søkere får tilbud om forvern før oppholdet, og oppfølging etter avsluttet døgnbehandling.

Solliakollektivet er en ideell stiftelse som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF.
Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige (TSB).

Behandlingen starter på avdeling Sollia (Søndre Land kommune), eller Trogstad (Østre Toten kommune) som begge er små økologiske gårdsbruk. Hverdagene preges av gårdsarbeid, terapeutisk arbeid og fellesskap.

Et kompetent og sammensatt team

En pioner innen bo- og arbeidskollektiv

Vi er alltid på jakt etter dedikerte mennesker

SISTE NYTT

Gjenåpning av avdeling Trogstad

Siden starten av 2022 har begge våre avdelinger i trinn 1 vært samlokalisert ved avdeling Sollia. Mandag 14.08.23 er det endelig klart for gjenåpning av avdeling Trogstad. Dette er vår avdeling som ligger helt nede ved Mjøsa i Totenvika.

Les mer »

En vanlig uke på kollektivet

Sentralt i behandlingen er praktisk og sosial samhandling i hverdagen, og dager fylt med meningsfulle og utfordrende gjøremål. Her kan du lese om hvordan en vanlig uke på kollektivet ser ut.

Les mer »

Skoletilbudet

På Sollia har vi én til to faste lærere som kommer til kollektivet to dager i uka for å undervise og veilede elevene i ulike fag. Les mer om skole- og aktivitetstilbudet vårt her.

Les mer »

Vi tilrettelegger for fritidsaktiviteter!

To til tre kvelder i uka er det tilrettelagt for at elevene skal dra på fritidsaktiviteter i lokalmiljøet til avdelingene de bor på. Kollektivet kommer med tips om det som finnes av fritidsaktiviteter i nærmiljøet, og bidrar med transport.

Les mer »
Scroll to Top