Trinn 3

– Avd. Etterbehandling –

For å sikre at pasienten får et helhetlig behandlingstilbud, og en uavbrutt komplett behandlingskjede, ønsker vi at hjemkommunen er en aktiv deltager under hele behandlingsforløpet.

Relasjonsarbeid

Gradvis overgang

Egen kontaktperson

For å sikre at pasienten får et helhetlig behandlingstilbud, og en uavbrutt komplett behandlingskjede, ønsker vi at hjemkommunen er en aktiv deltager under hele behandlingsforløpet. En viktig begrunnelse for dette er at et godt samarbeid mellom spesialisthelsetjenesten og kommunale tjenester øker muligheten for en vellykket behandling.

Grunnlaget for et vellykket endringsarbeid er tette og nære relasjoner mellom ansatte og pasienter. Dette gir oss et godt utgangspunkt for å følge opp eleven også etter fullført døgnbehandling. Erfaring viser at en gradvis overgang til en selvstendig tilværelse etter institusjonsoppholdet gir best resultat.

I en ekstern evalueringsundersøkelse som ble lansert sommeren 2011 er 93 % av de som svarer rusfrie 6 måneder etter endt døgnbehandling. I perioden 2006 – 2020 har alle brukerne som ønsket det fått oppfølging av kontaktperson på kollektivet ved hjemmebesøk, samlinger, ansvarsgrupper og telefonkontakt. At en trygg kjent person fra kollektivet har stått for oppfølgingen er i tråd med vår idé om at relasjonsarbeid over lang tid er nøkkelen til et godt resultat.

Scroll to Top