Skoletilbudet

På Sollia har vi én til to faste lærere som kommer til kollektivet to dager i uka for å undervise og veilede elevene i ulike fag. Les mer om skole- og aktivitetstilbudet vårt her.

Skolen på Solliakollektivet er organisert under Kreativ opplæring. Skoletida og undervisninga som skjer på dag- og kveldstid, er obligatorisk.

Tilbudet er lagt opp etter voksenpedagogiske prinsipper. Det innebærer at elevene selv er med på å bestemme hva de skal lære, og hva målet for læringa skal være.

Lærerne tilpasser seg derfor langt på vei elevenes personlige behov, og bidrar i prosessen mot å få elevene til å bli nysgjerrige på hvilke muligheter de har.

Elevene som bor på avdeling Raufoss, eller er i oppfølging etter avsluttet behandling, har enten skoleplass eller arbeid. Hvis elevene ønsker det, fortsetter Kreativ opplæring å følge dem opp med støtteundervisning på kveldstid, og videre yrkesveiledning/videreutdanning for de som er i jobb.

Mange elever fullfører videregående skole i løpet av oppholdet på Solliakollektivet, og flere har begynt på høyskole i løpet av, eller etter behandlingen.

”Selv om behandlingsmetoden er fellesskapsorientert på Solliakollektivet, får man tilrettelagt for egne individuelle behov og ønsker. Selv fikk jeg fullføre en høyskoleutdanning mens jeg var i behandling. I dag har jeg fulltidsjobb på et sykehus, hvor jeg får brukt masse av egne erfaringer. Jeg gleder meg til hver dag på jobb.”

- Tommy (30)

Scroll to Top