FELLESSKAPET SOM METODE

Fellesskap som metode innebærer at mange av de ansatte bor på kollektivet og deler både arbeid og fritid med elevene. Hos oss er det sosiale fellesskapet utgangspunktet for terapi, endring og utvikling.

En meningsfull hverdag

Som pasient ved Solliakollektivet, forplikter du deg til å bidra i gårdens mange ulike arbeidsoppgaver. Den enkelte pasient er en avgjørende og viktig brikke i driften. Gjennom en meningsfull arbeidshverdag får man struktur, rutiner, arbeidserfaring, mestringsfølese. Å bli rusfri krever stor innsats og vilje hos den enkelte . Fellsskapet jobber aktivt med å støtte pasientene i prosessen. Å leve og arbeide i fellesskap skaper trygghet og gir elevene en større forståelse av hvem de er.

Veien til rusfrihet

Å skape seg et godt liv i rusfrihet handler ikke bare om å slutte med rus. Like viktig er det å bli styrket til å møte en rusfri hverdag. Vår erfaring er at det krever et positivt rettet tanke- og handlingsarbeid, – noe vi jobber mye med i fellesskapet.

Endring og ansvar

Det å bli rusfri handler i stor grad om endringer i tanker og handlinger. Det krever stor innsats og viljestyrke av eleven. Fellesskapet jobber aktivt med å bistå og støtte eleven i endringsprosessen, og vi gir dem verktøy til selv å være aktive i en slik prosess.

I Solliakollektivet er vi opptatte av likeverd og demokrati, at alle tar ansvar i arbeid og for at fellesskapet skal fungere optimalt. Alt vi gjør er basert på et positivt menneskesyn; at alle er like verdifulle uansett bakgrunn, livssyn, kjønn, seksuell legning og etnisk opprinnelse.

Med dette grunnsynet kan vi hjelpe den enkelte til å:

 • bli i stand til å ta riktige valg
 • lære seg å leve videre med historia si
 • mestre samspillet med samfunnet som rusfri

Helhetlig og tilrettelagt

I Solliakollektivet er vi opptatt av hele eleven – både av livserfaringer og rushistorie, helse, nettverk, bolig og økonomi. Med utgangspunkt i elevens situasjon og behov, tilrettelegger vi for hver enkelt, og støtter den enkelte i utviklinga si av sosiale, praktiske og teoretiske ferdigheter.

I tillegg til å se på hva som ligger bak hver elevs rusavhengighet, er vi opptatte av å framheve hvert menneske med sine ressurser og sin vilje til endring.

Elementer i behandlingen

For at hver enkelt selv tar en aktiv rolle i sin rehabilitering består behandlingen av:
 • Individuelle samtaler med behandlingsansvarlig og tverrfaglige møter
 • Gruppeterapi
 • Treningsturer
 • Arbeidstrening & skole
 • Fritidsaktiviteter i nærmiljøet
 • Ulike temakvelder
 • Felles hytteturer/ seminarer
 • Sosialt samvær med alle i kollektivet
Vi har tilbud om:
 • Invididuellsamtaler med psykolog
 • Individuellsamtaler med medisinansvarlig/psykiater
Scroll to Top