sollia

Veien til et rusfritt liv. Vi vet at det nytter.

Solliakollektivet

Solliakollektivet tilbyr heldøgnsbehandling for mennesker med rusproblemer. Vi tar inn søkere fra 18 år og oppover.

Behandlinga starter på avdeling Sollia eller Trogstad. Begge steder er små økologiske gårdsbruk. Hverdagene her preges av gårdsarbeid, terapi og fellesskap.

Vi er ett av få behandlingssteder unntatt fra LAR, og folk søker seg hit frivillig. Søkere får tilbud om forvern før oppholdet, og oppfølging etter avslutta døgnbehandling.

Solliakollektivet er en ideell stiftelse som har driftsavtale med Helse Sør-Øst RHF. Vi tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling for rusavhengige (TSB).