En vanlig uke på kollektivet

Sentralt i behandlingen er praktisk og sosial samhandling i hverdagen, og dager fylt med meningsfulle og utfordrende gjøremål. Her kan du lese om hvordan en vanlig uke på kollektivet ser ut.

På avdeling Sollia og Trogstad møtes alle til frokost kl. 0730 fra mandag til fredag. Kl. 0800 begynner arbeidsdagen med et kort møte, før elever og ansatte går til arbeidsgruppene.

Innegruppa er ansvarlig for matlaging og kjøkkenrutiner, og utegruppa jobber med gårdsdrift, dyrehold, vedlikehold av bygg og liknende. Matpausene i løpet av arbeidsdagen tar vi sammen. Arbeidsdagen er over kl. 1545.

En og en halv dag er holdt av til obligatorisk skole, og to faste kvelder i uka er det fritidsaktiviteter for elevene.

Hver uke er én fast kveld satt av til temakveld, eller separat gutte- og jentekveld. På temakveldene diskuterer vi viktige temaer knytta til rus, kriminalitet, relasjoner, selvutvikling osv.

På jente- og guttegruppa tar vi opp aktuelle temaer som rører seg i elevgruppa, og som kan være lettere å snakke om når gruppa blir delt mellom gutter og jenter.

Allmøtet


På avdeling Sollia og avdeling Trogstad er én fast hverdag i uka satt av til et formelt allmøte. Medbestemmelse og ansvarliggjøring er viktig for alt vi gjør i kollektivet, men allmøtet er likevel den viktigste arenaen for avgjørelser som har med dagliglivet til kollektivet og elevers treningsturer å gjøre.

I forkant av allmøtet har elevene et eget elevmøte som forbereder saker til allmøtet. Blant annet planlegging av aktiviteter i helgene og andre ønsker og behov. En stor del av det terapeutiske arbeidet på kollektivet skjer dessuten på allmøtet, ved at hver elev oppsummerer uka som har gått, og får tilbakemeldinger fra medelever og ansatte.

Temaer som ofte blir berørt i oppsummeringer er

  • arbeid
  • trivsel
  • økonomi
  • egen utvikling
  • utfordringer knytta til rustanker med mer
  • ukas mål
  • familieforhold

Dette betyr ikke at allmøtene bestandig er like. Vi diskuterer ulike temaer fra uke til uke – som både bidrar til enkeltpersoners utvikling, og som berører fellesskapet.

Helgene på kollektivet


I helgene har elevene fri, bortsett fra de elevene som har ansvar for dyra – et ansvar som går på omgang. Å ha fri betyr likevel at elevene bør ha konkrete planer for helga. Planene må legges fram på allmøtet.

De fleste tilbringer det meste av fritida i fellesskapet på kollektivet. Venner og familie er velkomne på besøk – etter avtale.

Når en har vært i kollektivet en stund anbefaler vi at en finner på noe i lokalmiljøet i helgene. Etter hvert blir det også aktuelt med treningsturer – altså at en får reise bort for helga.

Å dra på treningstur gir viktige mestringserfaringer i løpet av behandlinga. Det blir avgjort individuelt når en elev er klar for treningstur, og om søknaden på dem godkjennes.

Scroll to Top