Vi tilrettelegger for fritidsaktiviteter!

To til tre kvelder i uka er det tilrettelagt for at elevene skal dra på fritidsaktiviteter i lokalmiljøet til avdelingene de bor på. Kollektivet kommer med tips om det som finnes av fritidsaktiviteter i nærmiljøet, og bidrar med transport.

”I løpet av oppholdet lærer man å våge og skape seg et ryddig nettverk som rusfri. Å trene på det fra starten, er en fin og naturlig tilnærming til rusproblematikk.”

-Trine (30)

Eksempler på fritidsaktiviteter elever har mens de er hos oss er:

 • Fotball
 • Riding
 • Svømming
 • Røde Kors
 • Bueskyting
 • Bowling
 • Håndball
 • Frivilligsentralen
 • Paintball
 • Hundeskole
 • Kampsport og mye mer.

Sosial trening og evnen til å tilpasse seg nye miljøer er viktige forutsetninger for å kunne stå på egne bein i samfunnet. Ved Solliakollektivet blir det lagt stor vekt på at elevene søker ut av kollektivet i fritida.

Elevene finner seg vanligvis fort til rette og føler seg tatt vel i mot i lokalmiljøet.

”Jeg kommer aldri til å glemme hvordan folka i Raufoss fotballklubb behandla meg. Jeg fikk spille kamp allerede den andre uka, og ble ofte invitert med på sosiale kvelder.”

- Marius (36)

Scroll to Top