sollia

Ledige stillinger

Solliakollektivet har for tiden fire ledige stillinger på avdeling Trogstad som skal besettes i 2020.

NB! Tre av de nedenstående stillingene kommer med medleverplikt, som innebærer følgende:

 • at du har din primæbolig på gården og deltar på alle måltider når du er på jobb. Som medlever får du en unik mulighet til å bli godt kjent med elevene utover arbeidstid, i tråd med grunnpilaren i Solliakollektivets fellesskapsmetode. (Les mer her om metoden)
 • seks friuker ekstra i året som fordeles på høst og vår
 • mulighet til å søke permisjon med lønn etter tre-fem års arbeidstid
 • Turnus med helgejobb ca. hver 5-6 uke med påfølgende fri mand-tirsd
 • Noen helger som medlever årlig. Medleverhelg betyr at du sover i primærboligen på gården og kan kontaktes dersom det oppstår noe ekstraordinært. Både jobbhelger og medleverhelger fordeles mellom åtte ansatte.

_______________________________________________________________________________________

100 % stilling som gartner/ agronom el.liknende – med medleverplikt

Søknadsfrist: 15. desember 2019  // Tiltredelse: snarest mulig i 2020

Informasjon om stillingen:

 • 100% fast medlever i turnus. Turnusen innebærer hovedsakelig dagarbeid, men noe kveld og helgearbeid tilkommer (se avsnittet om medleverplikt)
 • tilknyttet utegruppa med hovedansvar for den økologiske grønnsaksproduksjonen

Arbeidsoppgaver bl.a.:

 • Videreføre plan for innkjøp av frø, såing, salg av grønnsaker, vedlikehold drivhus m.m.
 • Skrive søknader i forbindelse med driften av gården i samarbeid med medarbeidere i avdelingen
 • Behandlingsansvarlig for elever i avdelingen
 • Samarbeid med andre aktører ifm. behandlingsansvaret
 • Deltakelse i planlegginger og videreutvikling av avdelingen
 • Noe rapporteringsarbeid
 • Journalføring og noe referatskriving
 • Jobbe tett på elevene i arbeidsgruppa di

Krav til stillingen:

 • Gartner, agronom eller liknende
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen
 • Ønske om å være medlever
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi søker en person som:

 • er positiv, med gode mellommenneskelige egenskaper
 • er fleksibel, løsningsorientert og ansvarsbevisst 
 • er selvstendig, samtidig som hen liker å jobbe i team
 • har stor arbeidskapasitet, forståelse og engasjement for personer i en vanskelig livssituasjon
 • er tydelig og komfortabel med å sette grenser
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling
 • En variert arbeidshverdag i et godt arbeidsmiljø
 • Opplæring, veiledning og mulighet for faglig utvikling
 • Gode lønns- og pensjonsordninger
 • Egen bolig /leilighet i vakre omgivelser rett ved Mjøsa
 • Gode friordninger

         

Sted: Totenvegen 1279, 2848 Skreia (se kart lenger ned)                                        
Søknad og/eller spørsmål om stillingen rettes til Ruth Søderstrøm ruth@sollia.no mob. 61165790/ 48026380                                                                                                      

_______________________________________________________________________________________

Kollektivmedarbeider i administrasjonen – med medleverplikt

Søknadsfrist: 15. desember 2019  // Tiltredelse: snarest mulig i 2020

Informasjon om stillingen:

 • tilknyttet administrasjonen med medansvar for det administrative  
 • 100% fast medlever i turnus. Turnusen innebærer hovedsakelig dagarbeid, men noe kveld og helgearbeid tilkommer (se avsnittet over om medleverplikt)

Arbeidsoppgaver i administrasjonen:

 • Oppfølging og utarbeiding av behandlingsplan til elevene
 • Delta i tverrfaglige møter med kollektivets psykolog og lege
 • Behandlingsansvarlig for elever i avdelingen
 • Samarbeid med andre aktører ifm behandlingsansvaret
 • Ansvarlig for behandlingsplaner og kartleggingsrutiner i journal
 • Journalføring, referatsskriving og noe rapporteringsarbeid
 • Medansvar for epikriser og progresjonsrapporter og behandlingsplaner
 • Arkivering og diverse forefallende arbeid
 • Deltakelse i planlegging og videreutvikling av avdelingen

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring

 • Krav om treårig helse- og sosialfaglig utdannelse
 • Ønskelig med arbeidserfaring med brukergruppen
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Ønske om å være medlever på kollektivet

Vi søker en person som:

 • er fleksibel, strukturert og løsningsorientert 
 • har gode mellommenneskelige egenskaper 
 • er ansvarsbevisst og selvstendig, samtidig som hen liker å jobbe i team
 • fremtrer tydelig og evner å sette grenser
 • har stort pågangsmot og engasjement for personer i en vanskelig livssituasjon
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne  

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling
 • En variert arbeidshverdag i et godt arbeidsmiljø
 • Opplæring, veiledning og mulighet for faglig utvikling
 • Gode lønns- og pensjonsordninger
 • Egen bolig /leilighet i vakre omgivelser rett ved Mjøsa
 • Gode friordninger


Arbeidssted: Totenvegen 1279, 2848 Skreia (se kart lenger ned)                   Søknad og /eller spørsmål om stillingen kan rettes til Ruth Søderstrøm ruth@sollia.no  mob. 48026380

_______________________________________________________________________________________

100% stilling som miljøarbeider i husgruppa  – med medleverplikt 

Søknadsfrist: 15. desember 2019  // Tiltredelse: snarest mulig i 2020

Informasjon om stillingen:

 • 100% fast stilling tilknyttet husgruppa 
 • medlever i turnus. Turnusen innebærer hovedsakelig dagarbeid, men noe kveld og helgearbeid tilkommer (se avsnittet over om medleverplikt)

Arbeidsoppgaver bl.a.:

 • Drift av hovedhus med hovedfokus på kjøkkenet, matlaging, renholdsrutiner
 • Planlegge ukemeny sammen med elevene
 • Ukentlige innkjøp av matvarer og husholdningsartikler
 • Jobbe tett på elevene i arbeidsgruppa
 • Behandlingsansvarlig for elever i avdelingen
 • Samarbeid med andre aktører ifm behandlingsansvaret
 • Deltakelse i planlegging og videreutvikling av avdelingen
 • Noe rapporteringsarbeid
 • Journalføring og noe referatskriving

 Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring

 • Krav om 3 årig høyskole (vernepleier/sosialfaglig)
 • Ønskelig med erfaring fra fagfeltet
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Ønske om å være medlever

 Vi søker en person som:

 • er positiv, med gode mellommenneskelige egenskaper 
 • er initiativrik, ansvarsbevisst og løsningsorientert
 • liker å jobbe i team, men også er selvstendig
 • har forståelse og engasjement for personer i en vanskelig livssituasjon
 • opptrer tydelig og er komfortabel med å sette grenser
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

 Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling
 • En variert arbeidshverdag i et godt arbeidsmiljø
 • Opplæring, veiledning og mulighet for faglig utvikling
 • Gode lønns- og pensjonsordninger
 • Egen bolig /leilighet i vakre omgivelser rett ved Mjøsa
 • Gode friordninger for medlevere


Arbeidssted: Totenvegen 1279, 2848 Skreia (se kart lenger ned)                  Søknad sendes Ruth Søderstrøm ruth@solli.no  mob 48026380     
Ytterligere informasjon, kontakt Erik Haug erik@sollia.no  mob 41683244

_______________________________________________________________________________________

100% stilling som sykepleier

Søknadsfrist: 15. januar 2020 // Tiltredelse: mai 2020

Informasjon om stillingen 

100% fast sykepleierstilling dagtid, men noe kveld kan tilkomme

Arbeidsoppgaver

 • Ansvar for medikamenthåndtering etter gjeldene regler og rutiner
 • Koordinere lege og psykologtimer
 • Journalføring, pakkeforløpskoding, behandlingsplaner
 • Følge opp nye elever
 • Behandlingsansvarlig for elever i avdelingen
 • Utforming av plan og kartleggingsverktøy
 • Noe rapporteringsarbeid
 • Samarbeid med andre aktører ifm behandlingsansvaret
 • Deltakelse i planlegginger og videreutvikling av avdelingen

Krav til stillingen:

 • Autorisert sykepleier
 • Gode datakunnskaper
 • Personlig egnethet vektlegges

Ønskelig kompetanse /erfaring:

 • Kjennskap til Rusdata
 • Arbeid med brukergruppen
 • Ønskelig med noe kunnskap om/utføring av naturmedisinsk behandling

Vi søker en person som:

 • kan tilslutte seg Sollias ideologi og rehabiliteringsmodell
 • har gode mellommenneskelige egenskaper
 • er løsningsorientert, fleksibel og proaktiv
 • er ansvarsbevisst, selvstendig og strukturert
 • opptrer tydelig, og er i stand til å setter trygge grenser
 • har stort pågangsmot, forståelse og engasjement for personer i en vanskelig livssituasjon
 • har god muntlig og skriftlig fremstillingsevne 

Vi tilbyr:

 • En spennende og utfordrende stilling
 • En variert arbeidshverdag i et godt arbeidsmiljø
 • Opplæring, veiledning og mulighet for faglig utvikling
 • Gode lønns- og pensjonsordninger  


Arbeidssted: Totenvegen 1279, 2848 Skreia                                                       Søknad sendes Ruth Søderstrøm ruth@sollia.no  61165790/ 48026380               For informasjon om stillingen: Ruth Glemmestad glemmestad@sollia.no             
tlf. 61165790 / 98491009