sollia

Ledige stillinger

Solliakollektivet har for tiden følgende ledige stillinger.


Kollektivmedarbeider med medleverplikt. Sykepleier/vernepleier i administrasjonen. 

Solliakollektivet avd. Sollia

Informasjon om stillingen
• 100% fast stilling med medlever plikt på avd. Sollia

Medleverplikt

• Medleverplikt innebærer at du har din primæbolig på gården. Deltagelse på alle   
  måltider når du er på jobb.  Som medlever får du en unik mulighet til å bli godt
  kjent med elevene utover arbeidstid.
• Medlevere får 6 friuker ekstra i året som fordeles på høst og vår.  
• Medlevere har også mulighet til å søke permisjon med lønn etter å jobbe 3- 5 år
• Turnus med helgejobb ca. hver 5-6 uke, noen medleverhelger må påregnes.
 Medleverhelg betyr at du sover i primærboligen på gården og kan kontaktes
  dersom det oppstår noe ekstraordinært.

Arbeidsoppgaver bl.a

• Tilhører administrasjonen
• Ansvar for oppfølging av pasientene sitt behandlingsforløp
• Medansvar for inntak av nye pasienter og forvern
• Medansvar for rusdata og rapportering til NPR og Helse Sør Øst
• Noe rapporteringsarbeid.
• Samarbeid med andre aktører ifm behandlingsansvaret

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring

• Sykepleier eller vernepleier
• Gode datakunnskaper
• Kjennskap til Rusdata

Vi søker en person

• Med gode mellommenneskelige egenskaper som er løsningsorientert og positiv
• Som er ansvarsbevisst, fleksibel, selvstendig, samtidig som man liker å jobbe i team
• En som har stor arbeidskapasitet, forståelse og engasjement for personer i en    
  vanskelig livssituasjon
• Som er tydelig og komfortabel med å sette grenser
• Med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr

• En spennende og utfordrende stilling
• En variert arbeidshverdag med et godt arbeidsmiljø
• Opplæring, veiledning og mulighet for faglig utvikling
• Gode lønns og pensjonsordninger
• Egen bolig /leilighet i vakre omgivelser og gode friordninger for medlevere


Tiltredelse :  April 2020
Søknadsfrist : 09.02 2020  
Sted; Sollivegen 403 2840 Reinsvoll  
Nøkkelord: naturterapi, fellesskap, rusbehandling, samhandling, støtte og veilede
                   elevene.
Stillingsfunksjon: Sykepleier/ vernepleier

Ytterligere informasjon om stillingen Helge Stikbakke. helge@sollia.no
mob: 97664791

-------------------------------------------------------

Kollektivmedarbeider med medleverplikt sykepleier/vernepleier med naturterapi

Solliakollektivet avd. Sollia

Informasjon om stillingen
• 100% fast stilling med medlever plikt

Medleverplikt

• Medleverplikt innebærer at du har din primæbolig på gården. Deltagelse på alle
  måltider når du er på jobb.  Som medlever får du en unik mulighet til å bli godt
  kjent med elevene utover arbeidstid.
• Medlevere får 6 friuker ekstra i året som fordeles på høst og vår.  
• Medlevere har også mulighet til å søke permisjon med lønn etter å jobbe 3- 5 år
• Turnus med helgejobb ca. hver 5-6 uke, noen medleverhelger må påregnes.
  Medleverhelg betyr at du sover i primærboligen på gården og kan kontaktes
  dersom det oppstår noe ekstraordinært.

Arbeidsoppgaver bl.a

• Ansvar for medikamenthåndtering etter gjeldene regler og rutiner
• Mottak av nye elever
• Naturterapeutisk behandling
• Behandlingsansvarlig for elever i avdelingen
• Noe rapporteringsarbeid.
• Samarbeid med andre aktører ifm behandlingsansvaret

Kompetanse, kvalifikasjoner og erfaring

• Sykepleier eller vernepleier
• Kompetanse/utdanning innen naturmedisin
• Erfaring fra arbeid med brukergruppen
• Personlig egnethet vektlegges

Vi søker en person

• Med gode mellommenneskelige egenskaper som er løsningsorientert og positiv
• Som er ansvarsbevisst, fleksibel, selvstendig, samtidig som man liker å jobbe i team
• En som har stor arbeidskapasitet, forståelse og engasjement for personer i en
  vanskelig livssituasjon
• Som er tydelig og komfortabel med å sette grenser
• Med god muntlig og skriftlig fremstillingsevne
 
Vi tilbyr

• En spennende og utfordrende stilling
• En variert arbeidshverdag med et godt arbeidsmiljø
• Opplæring, veiledning og mulighet for faglig utvikling
• Gode lønns og pensjonsordninger
• Egen bolig /leilighet i vakre omgivelser og gode friordninger for medlevere

Tiltredelse:  April 2020
Søknadsfrist: 09.02 2020  
Sted: Sollivegen 403 2840 Reinsvoll  
Nøkkelord: naturterapi, fellesskap, rusbehandling, samhandling, støtte
                   og veilede elevene
Stillingsfunksjon: Sykepleier/ vernepleier

Ytterligere informasjon om stillingen kontakt Anja Bjørlo anja@sollia.no mob. 90934231