sollia

Ledige stillinger

2018-02-12
På leit etter drømmejobben? Her finner du den....


Stiftelsen Solliakollektivet søker ny avdelingsleder på Sollia. 

Solliakollektivet er Norges eldste behandlingskollektiv for rusmiddelavhengige. Vi driver 2 økologiske gårdsbruk på Sollia og Trogstad i tillegg til videreføringsavdeling på Raufoss. Stiftelsen har fast ytelsesavtale med Helse Sør Øst RHF om langtids behandling for 23 pasienter/elever. Vi er 27 ansatte, hvorav 20 er medlevere som har vår egen bolig på kollektivet. 

Som avdelingsleder får du arbeide med rusavhengige som ønsker å komme ut av misbruket. Du får være med og videreutvikle rusbehandling med vekt på levefellesskap, medbestemmelse, rusfrihet, aktiv fritid og arbeidstrening med økologisk landbruk, dyrehold, vedlikehold og husholdning. Du har personalansvar og varierte oppgaver på dagtid, kvelder og helger. Stillingen har medleverplikt med primærbolig på Sollia og 6 friuker i tillegg til ferie. Solliakollektivets ledergruppe består av daglig leder og avdelingsledere for Sollia, Trogstad og Raufoss. 

Kvalifikasjoner: 

Du har erfaring fra rusbehandling, relevant høyere helse-/sosialfag utdanning og er god på kommunikasjon og ledelse. Du er faglig engasjert, løsningsorientert, samarbeidsvillig, effektiv, raus, tydelig og trygg på deg selv med gode samarbeidsevner, datakunnskaper og bilsertifikat. Du er utviklingsorientert med god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Personlig egnethet og realkompetanse vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke. 

Vi tilbyr: 

• En spennende stilling med store utviklingsmuligheter
• Fellesskapet som metode i medikamentfri rusbehandling
• Gode lønnsbetingelser, friordning og pensjonsordning
• Veiledning, faglig og personlig utvikling
• Egen bolig i et mangfoldig levefellesskap og arbeidsmiljø 

Søknadsfrist 04.04.2018 

Søknad med CV, attester og referanser sendes daglig leder Ingunn Grande på e-post: ingunn@sollia.no. Ta gjerne kontakt på m 95769509 t 61128702


Ledige stillinger Stiftelsen Solliakollektivet søker engasjerte, dyktige medarbeidere som ønsker å bo og jobbe på Sollia: - 

Kollektivmedarbeider som medlever i 100% stilling avd. Sollia, med tilhørighet i fjøsgruppa. - Kollektivmedarbeider som medlever, vikariat 100% i 3 mnd avd. Sollia, med tilhørighet i utegruppa – med mulighet for forlengelse og fast ansettelse. 

Solliakollektivet er Norges eldste behandlingskollektiv for rusmiddelavhengige. Vi driver 2 økologiske gårdsbruk på Sollia og Trogstad, i tillegg til en videreføringsavdeling på Raufoss. Stiftelsen har fast ytelsesavtale med Helse Sør Øst RHF om langtidsbehandling for 23 pasienter / elever. Vi er 27 ansatte, hvorav 20 er medlevere - som har egen bolig på kollektivet. 

Som kollektivmedarbeider får du arbeide med rusavhengige som ønsker å komme seg ut av avhengigheten. Du får være med og videreutvikle rusbehandlingen med vekt på levefellesskap, medbestemmelse, rusfrihet, aktiv fritid, arbeidstrening med økologisk landbruk, dyrehold, vedlikehold og husholdning. Stillingene innehar medleverplikt med primærbolig på Sollia. Noe arbeid på kveld, helg og høytider. 

Kvalifikasjoner: Du har jordbruksfaglig bakgrunn og utdanning, og kan ta ansvar for drift og opplæring av fjøsgruppa / utegruppa. Du er faglig engasjert, praktisk anlagt, løsningsorientert, samarbeidsvillig, raus, tydelig og trygg på deg selv med gode samarbeidsevner, datakunnskaper, samt bilsertifikat. Du er utviklingsorientert med god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Det vil være en fordel om du har erfaring fra arbeid med rusavhengige. Personlig egnethet og realkompetanse vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke. 

Vi tilbyr: • En spennende stilling med store utviklingsmuligheter. • Et givende og lærerikt miljø med fellesskapet som metode. • Gode lønnsbetingelser, samt god friordning og pensjonsordning. • Veiledning, faglig og personlig utvikling. • Egen bolig i et mangfoldig levefellesskap og arbeidsmiljø. 

Søknadsfrist 15.04.2018 Søknad med CV, attester og evt. referanser sendes til bente@sollia.no eller andre@sollia.no. Les mer på; www.sollia.no. Ta gjerne kontakt på 611 28 700.

Stiftelsen Solliakollektivet avd. Trogstad søker ny arbeidsleder i utegruppa fra 1.7.2018. Stillingen har medleverplikt

Stiftelsen Solliakollektivet er Norges eldste bo- og arbeidsfellesskap med formål å rehabilitere rusmiddelavhengige. Vi har løpende avtale med Helse Sør Øst. Virksomheten er sentrert rundt den økologiske driften av gårdsbrukene Sollia og Trogstad. 

Avdeling Trogstad har plass til 8 elever. Stillingen er tillagt medleverplikt med primæbolig i Stiftelsen Solliakollektivet sin avdeling i Totenvika. 

Stikkord; gartner, jordbruksutdannet, økologisk landbruk, datakunnskap, rusbehandling Ferdigheter innenfor økologisk landbruk da du vil få hovedansvaret for grønnsaksproduksjon på gården. 

Generell kunnskap om gårdsdrift, vedlikehold og data er en stor fordel. Tilfredsstillende data kunnskap da stillingen medfører referatskrivning, behandlingsansvar m.m. 

Utdanning: Gartner, agronom eller tilsvarende Personlig egnethet vil bli vektlagt Generelt: Vi søker etter en person som er sosialt engasjert, har gode samarbeidsevner er selvstendig og kan ta del i opplæring av våre elever/pasienter. God fysisk helse er en fordel da det er noe kroppslig og tungt arbeid. 

Du er løsningsorientert, velorganisert, effektiv, raus, tydelig, trygg på seg selv og har gode samarbeidsevner. Du er faglig engasjert og utviklingsorientert. Du har god formidlingsevne både skriftlig og muntlig. 

Vi tilbyr: • En interessant tilnærming til medikamentfri rusbehandling • Fellesskap som metode • Gode lønnsbetingelser og friordninger • Gode pensjonsbetingelser • Veiledning • Faglig og personlig utvikling • Et godt og levende arbeidsmiljø • Egen bolig i et mangfoldig levefellesskap 

Søknadsfrist 28.04.2018 

Søknad sendes avdelingsleder Ruth Søderstrøm på email : ruth@sollia.no Har du spørsmål vedrørende stillingen ta kontakt på tlf. 61165790/48026380 eller Petter Napstad petter@sollia.no mob: 41855642 Se vår hjemmeside: www.sollia.no