sollia

Ledige stillinger

På leit etter drømmejobben? Her finner du den....

Stiftelsen Solliakollektivet søker ny avdelingsleder på Sollia fra 1.12. 2017 

Solliakollektivet er Norges eldste behandlingskollektiv for rusmiddelavhengige. Vi driver 2 økologiske gårdsbruk på Sollia og Trogstad i tillegg til videreføringsavdeling på Raufoss. Stiftelsen har fast ytelsesavtale med Helse Sør Øst RHF om langtids behandling for 23 pasienter/elever. Vi er 27 ansatte, hvorav 20 er medlevere som har vår egen bolig på kollektivet. 

Som avdelingsleder får du arbeide med rusavhengige som ønsker å komme ut av misbruket. Du får være med og videreutvikle rusbehandling med vekt på levefellesskap, medbestemmelse, rusfrihet, aktiv fritid og arbeidstrening med økologisk landbruk, dyrehold, vedlikehold og husholdning. Du har personalansvar og varierte oppgaver på dagtid, kvelder og helger. Stillingen har medleverplikt med primærbolig på Sollia og 6 friuker i tillegg til ferie. Solliakollektivets ledergruppe består av daglig leder og avdelingsledere for Sollia, Trogstad og Raufoss. 

Kvalifikasjoner: Du har erfaring fra rusbehandling, relevant høyere helse-/sosialfag utdanning og er god på kommunikasjon og ledelse. Du er faglig engasjert, løsningsorientert, samarbeidsvillig, effektiv, raus, tydelig og trygg på deg selv med gode samarbeidsevner, datakunnskaper og bilsertifikat. Du er utviklingsorientert med god skriftlig og muntlig formidlingsevne. Personlig egnethet og realkompetanse vil bli vektlagt. Menn oppfordres til å søke. 

Vi tilbyr: 

• En spennende stilling med store utviklingsmuligheter
• Fellesskapet som metode i medikamentfri rusbehandling
• Gode lønnsbetingelser, friordning og pensjonsordning
• Veiledning, faglig og personlig utvikling
• Egen bolig i et mangfoldig levefellesskap og arbeidsmiljø 

Søknadsfrist 8.10.2017 

Søknad med CV, attester og referanser sendes daglig leder Ingunn Grande på e-post: ingunn@sollia.no. Les mer på; www.Sollia.no. Ta gjerne kontakt på m 95769509 t 61128702

STIFTELSEN SOLLIAKOLLEKTIVET SØKER NY KOLLEKTIVMEDARBEIDER MED SYKEPLEIER BAKGRUNN 

Solliakollektivet startet i 1970 og er Norges eldste behandlingskollektiv for rusmiddelavhengige. Vi driver 2 økologiske gårdsbruk på Sollia og Trogstad i tillegg til videreføringsavdeling på Raufoss. Stiftelsen har fast driftsavtale med Helse Sør Øst RHF (HSØ) om langtids behandling for 23 pasienter/elever. Vi er 27 ansatte, hvorav 20 er medlevere som har vår egen bolig på kollektivet. 

Som kollektivmedarbeider får du arbeide med rusavhengige over 18 år som selv ønsker å komme ut av misbruket. Du blir med og videreutvikle rusbehandling med vekt på levefellesskap, helse, medbestemmelse, rusfrihet, aktiv fritid og arbeidstrening med økologisk landbruk, dyrehold, vedlikehold og husholdning. 

Dine oppgaver

• Behandlingsansvar, forvern og inntak av nye pasienter 
• Medansvar for medikamenthåndtering, medisinske rutiner og sykepleiefaglig utviklingsarbeid 
• Rusdata og rapportering til NPR og HSØ 
• Varierte aktiviteter med pasienter/elever på dagtid, kvelder og helger 
• Medansvar og deltakelse på ansattmøter og allmøter 
• Bo i et aktivt levefellesskap med kolleger og pasienter/elever på Sollia 

Dine kvalifikasjoner: 

Du er autorisert sykepleier med erfaring fra rusbehandling; 

• Er faglig engasjert, løsningsorientert og trygg på deg selv 
• Bidrar til egen og andres utvikling 
• Har sertifikat og gode datakunnskaper 
• Er strukturert og tydelig med gode norskkunnskaper - skriftlig og muntlig 
• Tilslutter deg Sollia’s ideologi og rehabiliteringsmodell 
• Vil bo på Solliakollektivet og arbeide for et godt levefellesskap 
• Personlig egnethet og samarbeidsevne vil bli vektlagt. 

Menn oppfordres til å søke. 

Vi tilbyr en spennende jobb med store utviklingsmuligheter 

• Fellesskapet som metode i et levende arbeidsmiljø 
• Veiledning, faglig og personlig utvikling 
• Et givende og lærerikt miljø med stor innflytelse 
• Gode lønnsbetingelser og pensjonsordning 
• 6 friuker i tillegg til ferie 
• Egen rimelig bolig i et mangfoldig levefellesskap på gården Sollia 

Søknad med CV, attester og referanser sendes til bente@sollia.no innen 20.10.2017. Ta gjerne kontakt på telefon 61 12 87 00 eller mobil 95793022